invert-default-slider-image

Detta är den stora renoveringsbloggen! Här finner du svaret på alla din renoveringsfrågor, vi samlar tips, tricks, fakta och historia till er som antingen ska påbörja ett nytt projekt, är mitt uppe i en renovering eller bara är intresserade av renovering ur ett historiskt perspektiv!

Under större delen av mänsklighetens historia har vi byggt, oavsett om det har handlat om lera, sten eller trä har vi skapat hem och lagat dem när de gått sönder. Vi är skapande och det ser precis likadant ut idag, även om man nu använder mer sofistikerade metoder vid renoveringar och byggandet av pampiga hus. Grundtanken är dock den samma, när vi bygger våra hem är det en varm och skyddad plats vi söker. Historiskt sätt har man alltid på ett eller annat sätt använt sig av trä som material när man har byggt. Träd avverkades och användes bland annat som virke och bränsle, man tillverkade då plankor och brädor av dem – vilket vi gör än idag!

Bygga hus – Då och nu

De äldsta tecknet på hus hittades i Afrika då man fann vindskydd som man tror är över 23 000 år gammalt. Det ger en bild av hur länge vi människor skapat våra egna skydd och hem. Idag ser dock teknikerna lite annorlunda ut, även om trender inom husbygge har kommit och gått har teknikerna avancerat tryggt och långsamt under de senaste åren. De metoder vi använder oss av idag är med andra ord väldigt beprövade och säkra. Även om våra hus tidigt bestod av tak och väggar började man inte använda sig av golv för än senare, man tilljämnade helt enkelt marken bara.

Byggtrender

Arkitekturen och trenderna ändras ständigt, arkitekturen avser det mänskliga byggandet och formandet av den fysiska miljön och är på många sätt och vis en samtidsskildring. Vi alla vet att husen som byggdes på 30-talet inte såg likadana ut som de som uppfördes på 70-talet. Men de såg inte bara olika ut, de byggdes med olika tekniker och ser man idag finner man bland annat de flesta äldre husen att vara väldigt dåligt isolerade. Detta för att den teknik man använde sig av helt enkelt inte var tillräckligt effektiv, idag har nya metoder och material utvecklats och anammats. Idag använder man sig av isolering i lös form som sprutas bland annat på vinden för att undvika ineffektiva skarvar. Varmluften stiger och försvinner ut genom ett dåligt isolerat tak, många väljer därför idag att renovera och tilläggsisolera sina äldre hus, det är lika bra för plånboken som för miljön när man skapar in på ny energi!

Trä i Sverige

I vårt avlånga land har vi haft en otrolig start träkultur, det är det virke och material som används mest till husbygge och renovering genom alla år. Oavsett om det har handlat om en vägg eller ett fönster så är det trä som traditionellt sett används i Sverige. Under 70-talet kom materialet PVC att spridas i Sverige i en större utsträckning och man började nu tillverka bland annat fönster, trots detta har Sverige fortfarande en väldig start trätradition, vem älskar inte röda hus med vita knuta?